• Esimesel haigestumise päeval nõustab teid telefoni teel pereõde,  kes hindab tervislikku seisundit, annab soovitused koduseks raviks ja leiab teile seejärel sobiva aja  pereõe või arsti vastuvõtule.
  • Kui vajate haigestumise korral haiguslehte või oma lapse haigestumise korral hoolduslehte, siis palun võtke perearstikeskusega ühendust ning teavitage perearstikeskust töövõimetuslehe vajadusest haiguse tõttu töölt puudumise esimesel päeval. Hilisema pöördumise korral me töövõimetuslehte tagantjärele vormistada ei saa. Info ajutise töövõimetuse hüvitiste kohta leiate haigekassa kodulehelt: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/hyvitised
  • Arsti ja pereõe vastuvõtule tuleb end alati eelnevalt registreerida. Mitme pereliikmega arstile tulles palume panna vastuvõtuaeg igale pereliikmele.
  • Vastuvõtule mitte ilmumisest palume kindlasti eelnevalt teatada.
  • Perearstikeskuse töövälisel ajal saab nõu telefonitsi PEREARSTINÕUANDE TELEFONILT 1220